Bygg & Keramik Konsult AB

Våra tjänster

 • Konsultationer
 • Besiktningar
 • Utredningar
 • Kvalitetsöversyner
 • Bas P och Bas U

 

Konsultation

 • Projektering och planering av arbete med kakel och klinker.
 • Ofta monteras byggkeramiska fogplattor på utsatta ställen i komplicerade miljöer.
 • Detta ställer höga krav på att rätt material och rätt metod vid montering används.

 

Besiktningar

 • Besiktning av bostädernas dusch- och badrum.
 • Besiktning av offentliga keramik- och naturstensfasader.
 • Besiktning av badanläggningar, privata såväl som kommunala.
 • Besiktning av terrasser och altaner.
 • Besiktning av butiksgolv.
 • Slutbesiktning = fastställa att entreprenaden är slutförd och att utförandet är enligt överenskommelse och att gällande regelverk efterföljts.
 • Särskild besiktning  = kontrollera arbetets kvalitet vid oklarheter om utförandet av entreprenaden (tvist).

 

Utredningar

Vid skador på plattsättningar behövs ofta utredningar, för att fastställa felet som orsakat skadan.

Besiktning av badrum och övriga plattsättningar Bygg & Keramik Konsult AB