Bygg & Keramik Konsult AB

Om oss

Keramik är världens äldsta tillverkade material. Det har använts till förvaringskärl som isolering vid bland annat elinstallationer, som byggnadsmaterial där materialets egenskaper liksom dess möjligheter till utsmyckning kommer till sin rätt.

Kakel och klinker är ett mycket stryktåligt material men samtidigt mycket känsligt när det hanteras fel. Installationer med kakel är ofta komplicerade och kräver goda kunskaper i uppbyggnad av underlag såväl som val av metoder och material för förarbeten och montering av både kakel och klinker.

Miljön där kakel och klinker används är ofta tuffa miljöer med påverkan av mekaniskt slitage, kemikalier av olika typer, vatten, väder och vind.

Regelverk, både bygglagar och branschspecifika regler styr metoder för säkra och bra applikationer vid olika användningsområden.

Våra kunskaper om materialet och olika tillvägagångssätt vid användning av kakel och klinker sträcker sig många år tillbaka i tiden. Redan i början av 70-talet monterade vi de första plattorna. Vi har erfarenheter från de flesta typer av ytskikt och byggnationer och vi besiktigar alla utrymmen i huset.

Att renovera ett badrum är ofta en stor sak, med stora summor pengar. Därför är det viktigt att det blir riktigt utfört. Ibland blir det inte som man tänkt och man måste ändra på fel. Vår uppfattning, som är förankrad i branschen, innebär att man alltid först ska kontrollera möjligheten till DELREPARATIONER. Dessa spar både pengar och inte

Affärsidé

Göra materialet och hantverket rättvisa.

 

Vision

Ta fram effektiva lösningar och kontrollera utförandet så beställaren får det resultat man kan förvänta sig under givna förutsättningar. Bidra till en trygg användning av byggkeramik.

 

Värdegrund

Stark integritet.

Ärlighet mot kunder.

 

Besiktning av badrum och övriga plattsättningar Bygg & Keramik Konsult AB